งาน การตลาด PR ใน สมุทรปราการ 36 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 กันยายน 2562
รหัสงาน: SP-9238
Business Development Officer / เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

หน้าที่งาน

  • รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า ยอดขายสินค้า ข้อมูลการตลาดสินค้า แนวโน้มการซื้อสินค้าของลูกค้า การคาดการณ์แนวโน้มตลาดของสินค้าในแต่ละรายการ
  • จัดทำรายงานยอดขาย และยอดคงเหลือสินค้า เพื่อวิเคราะห์ทำประมาณการปริมาณการสั่งซื้อสินค้า รอบระยะเวลาการสั่งซื้อ และการกำหนดเป้าหมายยอดขายสินค้าในแต่ละรายการ
  • บริหารจัดการการข้อมูลสินค้า การบันทึกข้อมูลสินค้า การจัดทำรายละเอียดข้อมูลสินค้า การใช้งานสินค้า การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการใช้งานของลูกค้า
  • จัดทำการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าในตลาด ราคา และการส่งเสริมการตลาดของสินค้าคู่แข่ง หรือสินค้าใกล้เคียง สินค้าทดแทนในตลาดเพื่อนำมาเปรียบเทียบและนำเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
  • จัดทำการวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรม พฤติกรรมลูกค้า เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทฯ
  • จัดทำรายงานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจ การจัดการข้อมูลสารสนเทศวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในงานการตลาดอย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า สินค้า หรืออุปกรณ์ระบบโรงงานอุตสาหกรรม หรือสินค้าในธุรกิจใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office โดยเฉพาะ MS Excel เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน

TEERACHAIPHAISARN CORPORATION CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที