งาน การตลาด PR ใน สมุทรปราการ 58 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
07 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: SP-11153
Assistant Marketing Manager

Qualification

 •  Selling & Marketing of company producuts
 •  Accomplishing weeekly sale target which given by company
 •  Introducing company to new potential customers
 •  Seting price strategy and marketing plan to responsible area
 •  Gathering all seafood trend ,new innovation from the market and forward to R&D for new product delopment.
 •  Handing of customer complaints.
 •  Doing market price survey.
 •  Calculating cost and offering price to customers
 • www.premiercanning.com

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Premier Canning Industry Co.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที