งาน การตลาด PR ใน สมุทรปราการ 33 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: SP-12830
Assistant Officer Sale and Marketing (Speak Japanese)/ผู้ช่วยหัวหน้างานฝ่ายขายและการตลาด (พูดภาษาญี่ปุ่น)

Qualifications:

1.Female 25 - 30 Year Old.

2.Bachelor Degree Up.    

3.At leat 2 year Experience in BD.     

4.Ability to work under pressure.   

5.Excellent communication skill, both written and verbal.

6.Strong computer literacy - MS Excel, Access, Powerpoint, Word, Project.

7.Japanese(N3 Up), English and Thai language.

8.Outgoing character and good interpersonal skills.

9.Excellent communication and presentation skills.

10.Strong negotiation and good presentation skills.

11.Strong research skills and service orientation and related skills.

Responsibility:

1.Look after old customers, find new customers.

2.Make a quotation.

3.Attend a meeting with customers.

4.Publicize the business of the company.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Hitachi Transport System Vantec (Thailand), Ltd.
Hitachi Transport System (Thailand) Ltd. We are logistic company, we serve Inland Transportation, Warehousing -Inventory Control, Customs Clearance, Sea & Air Freight Forwarder

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที