งาน การตลาด PR ใน สมุทรปราการ 27 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
02 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: SP-14939
Business Development Manager/ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ

คุณสมบัติ

     - ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 - 40 ปี

        - วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ

        - มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป ในธุรกิจสายงานก่อสร้าง 

       - ความสามารถทางการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อ่าน เขียน พูดได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

  • วิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ พัฒนาธุรกิจ
  • การร่วมลงทุน
  • การบริหารสัญญาร่วมทุนการจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ บางนาทาวเวอร์ จ.สมุทรปราการ


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

Nawarat Patanakarn Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที