งาน ใน บางพลี 243 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 มกราคม 2563
รหัสงาน: SP-12034
MECHATRONICS DESIGNER ENGINEER 2 Positions

Job Description:

 • ออกแบบ Machine& System ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ 2D AutoCAD หรือ 3D MODELและสามารถ Present แนะนำการเลือก Solution การใช้อุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ Application ตามที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้งาน
 • เขียนแบบ Assembly Drawing, Part drawing, Pneumatic Diagram, Hydraulic Diagram เพื่อใช้นำเสนอลูกค้า และสั่งผลิต
 • ควบคุม ประสานงาน แก้ไขปัญหา การผลิตชิ้นส่วน และ เครื่องจักรที่ได้ออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบเครื่องให้ลูกค้า
 • ทำรายการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิต และ การประกอบเครื่องจักรที่ออกแบบ ประสานงานให้ฝ่ายจัดซื้อและทีมประกอบ
 • ทำ Manual การใช้งานของเครื่องจักร

Qualifications:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาแมคคาทรอนิค สาขาควบคุมระบบอัตโนมัติ สาขาระบบหุ่นยนต์ MACHATRONIC,CONTROL SYSTEM ,ROBOTIC , AUTOMATION  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: 0-1 ปี ในงานด้านออกแบบเครื่องจักร หรือระบบกลไก
 • สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ 2D AutoCAD , 3D Solid Work เพื่อใช้ออกแบบเครื่องจักร อาทิ วงจรลม วงจรไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • หากมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น Sensor, Motor, inverter จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความถนัดในการทำงานด้านเอกสาร โดยใช้ Word, Excel
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และควบคุมงานที่ดี
 • พร้อมเรียนรู้ เปิดรับในสิ่งใหม่ๆ และชอบความท้าทาย
 • สามารถสื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษได้ และหากสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
 • สามารถทำงานและค้างแรมต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้ในบางครั้งบางคราว ตามลักษณะงานและสถานที่ของลูกค้า

เงินเดือน :18,000-30,000 บาท

สวัสดิการ :

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:00 น.
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ AIA (มี OPD)
 • ประกันสังคม
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าภาษา ค่า TOEIC
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าตอบแทนพิเศษตามความสามารถ
 • โบนัสตามผลงานและผลประกอบการของบริษัท
 • วันหยุดประจำปี 15-20 วันต่อปี /พักร้อน 6 วันต่อปี (หลังผ่านการทดลองงาน)
 • ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงพนักงาน 

สถานที่และเวลาทำงาน

สำนักงานใหญ่ ถ.กิ่งแก้ว เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:00 น.
หรือปฎิบัติงานนอกบริษัทตามแต่งานของลูกค้า

การสมัครงาน : ส่ง RESUME พร้อมจดหมายแนะนำตัว มาที่ "APPLY NOW" เท่านั้น


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

SIAM AUTOMATION FIELD ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท สยาม ออโตเมชั่น ฟิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด SIAM AUTOMATION FIELD ENGINEERING CO., LTD เราเป็นหนึ่งในผู้ชำนาญการออกแบบ ผลิตและประกอบเครื่องจักร รวมถึงระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์   ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมงานวิศวกรและผู้ชำนาญงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับลูกค้า เราต้องการทีมงานคุณภาพที่จะก้าวไปพร้อมกับเรา

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที