งาน การศึกษา วิชาการ ใน สมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

14 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: SP-14640
Website Administrator

Job Summary

The role requires managing the digital content and systems on the company website and social media platforms.  Reporting to the Technology Director, the candidate is responsible for the website updates, content publication and working with suppliers to build the brand’s identity and grow its presence online.

Key Responsibilities

 • Ensure website functionality and performance.
 • Ensure website security, be able to identify and respond to security breaches, keep plugins up-to-date to avoid security issues.
 • Manage Amazon Web Services (AWS) accounts and web database.
 • Develop and / or update content using WordPress, CSS or Javascript.
 • Learn to use and manage the future CMS direction of the school towards FinalSite.
 • Make adjustments to the website design or overhaul to improve user experience.
 • Handle online marketing projects ranging from SEO to social media marketing.
 • Create strategies to grow site traffic and user registration.
 • Assist with Thai Personal Data Protection Act Documentation - data maps, data flows of departments, Standard Operation Procedures mapping.

Qualifications and Skills

 • Bachelor's degree in Computer Science, Information Systems, Systems Engineering or a related qualification.
 • 3-5 years of work experiences as a website manager.
 • Expert knowledge of Adobe Creative Suite and Content Management Systems.
 • Highly proficient in HTML, CSS design, cross-browser and cross-platform compatibility, firewalls (functionality and maintenance), Access, mySQL and JavaScript; webhost control panel configuration.
 • Knowledge and experience with WordPress site database management and repair.
 • Wide and deep scope of understanding of search engine optimization (SEO) and search engine marketing.
 • Ability to troubleshoot website issues in a fast-paced environment.
 • Strong attention to detail with an analytical mind and outstanding problem-solving skills.
 • Enjoys working and communicating with different kinds of people from diverse backgrounds.
 • Excellent content creation and writing skills in both Thai and English.
 • Photoshop software and/or multimedia software experiences would be an advantage. 

Interested applicants please submit cover letter stating the expected remuneration together with resume by clicking ‘Apply Now’. Only shortlisted candidates will be notified

 

VERSO International School is committed to child protection and welfare of the children. Safeguarding procedures will be enforced to recruitment and hiring process.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

VERSO International School
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที