งาน บริหาร ใน สมุทรปราการ 13 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: SP-15555
หัวหน้าส่วนประสานงานและให้คำปรึกษาต่างประเทศ (ONLINE INTERVIEW)

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีต่างประเทศ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีสากล กฏข้อบังคับทางกฏหมายของสรรพากรและตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้
 • ควบคุมความถูกต้องของงบการเงิน การวางแผนบริหารภาษี ( Tax Planning ) 
 • ดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจสอบภายในต่างประเทศ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่กำหนดไว้
 • ควบคุมดูแลระบบบัญชีของ Operation base (ต่างประเทศ) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับไทยและตามกฏหมายของประเทศนั้นๆ 
 • ศึกษากฏหมายภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือในต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาการบัญชี เท่านั้น และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 • ประสบการณ์ระดับหัวหน้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางด้านตรวจสอบบัญชีหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับต่างประเทศ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานองค์กรขนาดใหญ่มาก่อน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ความรู้ในด้านบัญชีและภาษีอากรของประเทศไทยและต่างประเทศ

 

TOA Group of Companies

TOA Paint (Thailand) Co., Ltd. and TOA Subsidiary

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Rd., KM. 23, Bangsaothong,

Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand

Tel: 02 335 5555 #1617, 090-909-3326 Khun Surasak

Website: http://www.toagroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/TOA-Recruitment

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

TOA Paint (Thailand) Public Company Limited
https://www.toagroup.com/home-owner/
TOA Paint (Thailand) Co., Ltd is the largest decorative paint manufacturer in South East Asia and exporter of premium paint products including decorative paint, heavy paint, wood coating, protective coating, marine coating, chemical construction, aerosol spray and abrasive product. TOA is the leader of innovative and decorative paint manufacturer in South East Asia who offer and supply a variety of demand by a plenty innovative painting solution system in both household and industrial market. More than 40 years of paint business, our products continue to gain an increasing share of the highly competitive in both international market and domestic sales due to our premium product quality and high service level. With high standard and strong product portfolio, TOA has been growing faster than the industry average. We draw our strengths from the new products, best-managed behavior, and also strong sales force. During the past ten year, TOA has expanded its business to Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Malaysia and Middle East Zone. TOA consider the importance of the human capital and equality of opportunity. Our employees will be offered an attractive salary and benefits package as well as career and learning development. Due to our rapid growth and expansion in the business, we are currently looking for the number of dynamic, result-oriented, and high energetic calibers to join our excellent team in the following positions:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที