Social Services / Non-profit Organization Jobs 141 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
01 April 2020
Job ID: SP-13564
นักวิชาการด้านสังคม

รายละเอียดของงาน

 • ลงภาคสนาม รวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม สัมภาษณ์/สำรวจความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานส่วนสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม,พัฒนาชุมชุน และประชากรศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านสังคม
 • มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • กรณีเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

บริษัททำงาน

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น โดยมีสวัสดิการอื่นๆ ที่จะได้รับนอกเหนือจาก เงินเดือนและประกันสังคม คือ

 • ประภันภัยอุบัติเหตุรายปี  
 • ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีไปปฏิบัติงานที่ต่่างจังหวัด
 • โบนัสประจำปี

หมายเหตุ  ทุกตำแหน่งงาน ผู้สมัคร อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ หรือพื้นที่ใกล้เคียง จะ ได้รับกำรพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับเรา  สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ำย/หลักฐานการศึกษา มาทาง JobCute


 

Fourtier Consultants Co., Ltd.

99/2 Moo. 8, T. Bang Mueang,A. Mueang Samut Prakan

Samut Prakan 10270

  Tel : 02-105-4608

 

 

 

Apply Now

Job Details:

Fourtier Consultants Co., Ltd.
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด เกิดจากการรวมตัวของผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประสบการณ์ และผลงานมากกว่า 20 ปี ให้บริการที่ปรึกษา และจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมต่างๆ หลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานด้านนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า เป็นต้น ต้องการรับสมัครงานจำนวน 4 ตำแหน่ง เพื่อมาร่วมงานกับทางบริษัทฯ ดังนี้

Is this your company? Claim it now!