Strategic Planning Jobs 231 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 January 2020
Job ID: BK-179755
Area Manager (ผู้จัดการเขต ประจำภาคเหนือ และภาคใต้ จำนวน 2 อัตรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดเป้าหมาย กำกับดูแล ส่งเสริม และสนันสนุน ให้สาขาสามารถบรรลุเป้าหมายการขายตามที่บริษัทกำหนด
 • ดูแลการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการบริการมาตรฐานของบริษัท รวมถึงสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า และบริหารจัดการกรณีมีลูกค้าร้องเรียน
 • ตรวจเยี่ยมสาขา และตรวจสอบการทำงานของสาขาเพื่อให้มั่นใจว่าสาขาสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด รวมทั้งบริหารทรัพย์สินและอุปกรณ์การใช้งานต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการทำงาน
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานของสาขา หรือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
 • สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน รวมทั้งบริหารทีมงานให้สามารถทำงานได้สอดคล้องกับทิศทางที่บริษัทกำหนด
 • วิเคราะห์สภาพทางการการแข่งขันการตลาด การขายในพื้นที่ที่ดูแล และนำเสนอผู้บริหาร เพื่อกำหนดทิศทางการตลาดและการขาย เพื่อวางแผนกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • ตรวจสอบตารางการทำงาน และตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานในสาขา รวมถึงดูแลเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรของสาขาในเขตที่ดูแลให้อยู่ในระดับมาตรฐานของบริษัท ร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง  อายุ 35-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการเขต ไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากอยู่ในธุรกิจสินค้า Luxury, Jewelry  หรือเครื่องสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูง มีความสามารถในการประสานงานทั้งใน และนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ และสามารถโยกย้ายเขตได้ตามแผนงานของบริษัท
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Flexible working hours

PrimaGold International Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!! PRIMA GOLD INTERNATIONAL CO.,LTD.  บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรา เป็นบริษัทในเครือบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เราคือ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับทองคำบริสุทธิ์ ภายใต้ แบรนด์ “PRIMA GOLD” ทั้งในและต่างประเทศ เครื่องประดับทุกชิ้น ผลิตจากโรงงานที่มีกระบวนการผลิตมาตรฐาน ประกอบกับเทคโนโลยี่ชั้นสูง ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียอาคเนย์  ทำให้เครื่องประดับทุกชิ้นมีคุณภาพชั้นเยี่ยมก่อนวางจัดจำหน่าย ชิ้นงาน ได้รับการออกแบบจากทีมงานนักออกแบบมืออาชีพ ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รูปแบบเครื่องประดับจึงแตกต่าง จากเครื่องประดับทอง  และเพชรทั่วไป ทั้งมอบการบริการระดับมาตรฐานหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน สะดวกในการรับบริการด้วยสาขาครอบคลุมทั้งประเทศ เรากำลังมองหาบุคคลคุณภาพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และก้าวไปกับเรา หลายอัตรา ดังต่อไปนี้

Is this your company? Claim it now!