งาน ใน เชียงใหม่ 63 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
27 กันยายน 2562
รหัสงาน: CM-2012
Internal Audit Department Manager/ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

Responsibilities

  • Participate in annual audit planning
  • Performing and completing day to day audit work
  • Preparing the audit committee report
  • Coordinating with internal audit consultant
  • Following and updating corporate governance regulation by SEC.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันชีวิต

Heng Leasing Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที