กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
30 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: CM-2607
Accounts Administrative Officer /ธุรการบัญชี

รับสมัครธุรการบัญชี
เงินเดือน : 10,000 - 13,500
เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์
หยุด 1 วัน วันอาทิตย์
เวลา 08:00 - 17:00

ลักษณะงาน
- ทำรายงาน เบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆในแต่ละวัน
- จัดทำบันทึกรายการรับสินค้าเข้าในแต่ละวัน อัพเดทยอดต่างๆ
- งานเอกสาร จัดเตรียมพิมพ์เอกสาร ทำแบบฟอร์มต่างๆ จัดเก็บเอกสาร บิลใบเสร็จต่างๆ
- ทำรายงานโฆษณาประจำวันเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า
- ทำสรุปรายงานต่างๆ ประจำสัปดาห์ และ ประจำเดือน
- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน กรณีที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
- อายุ 21-28 ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษา : ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี
- มีความรู้เรื่องบัญชีเบื้องต้น
- สามารถใช้ Microsoft office / เน้นการใช้งาน Excel การใช้สูตรต่างๆเบื้องต้น ได้อย่างคล่องแคล่ว
- การใช้งาน Email / มีทักษะการใช้งาน Internet
- ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
- มีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ
- มีอัธยาศัยดี สามารถเข้ากับคนได้ง่าย
- สามารถอยู่ภายภาวะกดดันได้ดี
- ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการ
- หากมีทักษะภาษาจีนด้วย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- งานเลี้ยงประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- วันหยุดพักร้อน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่างๆ

รายละเอียดสถานที่ทำงาน :
สถานทีปฏิบัติงาน : แถวย่าน ราชภัฏเชียงใหม่(ในเมือง)

บรรยากาศ :
เป็นออฟฟิศขนาดเล็ก บรรยากาศเป็นกันเอง
ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ และความอดทนมาร่วมงาน และเติบโตไปด้วยกัน
ยินดีรับเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ขอเพียงตั้งใจเรียนรู้ และ ทำงานให้เต็มที่

 

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สถานที่ทำงาน:
  เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

Watchara Fusion Co.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที