กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: CM-2655
City Manager (Chiang Mai)

[Responsibilities] 

 • Take responsibility in expanding LINE MAN services into an assigned city; drive overall growth and performance of the assigned city by managing all facets of business including fleet operations, marketing, and partner acquisition
 • Oversee day-to-day operations of LINE MAN services in the local area
 • Apply analytical skills with local market knowledge to identify and implement strategies for growth; observe local competitor movement and create competitor analysis reports
 • Establish and lead the local team to ensure harmony, synergy, and excellence among the team
 • Manage and drive performance of local fleet operations such as fulfilment rate, match rate, and cancellation rate
 • Manage and drive local marketing performance and initiatives; oversee local marketing events
 • Take charge of local courier and restaurant partners relations: Grow number of partners on the platform, manage partner development, monitor metrics, and ensure high-quality experiences on the LINE MAN platform to provide the most reliable food delivery service in town
 • Develop and optimize processes, including design processes, be them prospecting, onboarding, account management, or training to fuel growth and drive efficiency
 • Work under the regional area manager and create regular reports back to the head office

[Qualifications]

 • Bachelor's degree in marketing or business administration
 • 5+ years of total work experience; 3+ years in Management, Start-Up, Operations, On-Demand Services
 • Background living and working in the assigned city with an understanding of local culture and lifestyles
 • Entrepreneurial drive, start-up mindset, self-driven and goal-oriented attitude to succeed
 • Data-driven decision mentality and sound business judgment through extremely strong analytical thinking and modelling ability (Excel skills necessary)
 • Good business understanding and judgement., comfort in understanding a business through data analysis
 • High adaptability to change, ability to execute quickly, and ability to pivot quickly from long-term thinking to immediate action tactical responses
 • Ability to cope with pressure and an environment where not everything works yet, strong interest in taking ownership of problems rather than worrying about whose problem it is
 • Curiosity and eagerness to learn about all aspects of the business, ability to build up skills and knowledge very fast to become a recognized subject matter expert amongst your peers
 • Empathy in dealing with different people, ability to quickly build relationships with external partners, couriers and internal stakeholders without problem
 • Excitement about LINE MAN prospects for the future and belief in the value that LINE MAN brings to its cities

 

[Location]

LINE MAN Chiang Mai Office 

*This position is NOT based in Bangkok.

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:
  เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

LINE MAN (Thailand) Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที