งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ใน เชียงใหม่ 19 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 กันยายน 2562
รหัสงาน: CM-1987
Sales Representative - Aortic and Peripheral (North Area)

A Day in the Life

Responsibilities may include the following and other duties may be assigned.

 • Promotes and sells Medtronic's products and services within an assigned geographic area and /or specific customer accounts to meet or exceed sales targets.
 • Responsible for developing, building, and strengthening long-term relationships with stakeholders including distributors and healthcare professionals.
 • Responsible for pursuing leads, assessing needs and providing product services to maximize the benefits derived from Medtronic's products and/or services.
 • Promotes and establishes education of the company's products and/or services.
 • Conducts market research including customers and competitors activities.
 • Implements market development plans/strategies and changes as needed.
 • Communicates customer feedback on new products and/or modifications to existing products or applications to internal stakeholders including R&D, Operations and Marketing.

Qualifications;

 • Minimum of 3 years of relevant experience and working knowledge of company products and services

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Medtronic (Thailand) Limited
https://jobs.medtronic.com
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที