งาน Technology ใน เชียงใหม่ 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 มกราคม 2563
รหัสงาน: CM-2234
Seed Technology Supervisor / Manager/ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

Please send resume in English with your photo in resume

The position currently is responsible for production of foundation seed/stock seed ensuring purity and steady reliable supply.

Role and responsibilities

1. Produce a reliable supply of high-quality stock seed in crops.
2. Planning annual foundation/stock seed production needs based on the directions provided by the management team.
3. Responsible for documentation of parent seed, issue to multiplication
4. Contracting in reliable seed production zones.
5. Organize and perform required processes and procedures.
6. Wherever necessary maintaining relationships with contract producers,
7. Crop updates reporting, providing yield estimates at regular intervals,
8. Monitoring quality standards
9. Planning and execution of the quantities received for subjecting to seed cleaning, grading, packing, etc.

 

Qualifications

1.Bachelor's degree in related field
2.Degree in Secondary to high school
3.Good command in English; spoken and written.
4.Experience on using seed quality
5.Knowledge of seed quality and agriculture
6.Good team player and team leader
7.Ability to work under pressure

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันชีวิต

AmeriSeed International Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที