งาน Front Office ใน เชียงใหม่ 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: CM-2098
Software Engineer base at Chiang Mai office ( New Grads are welcomed !!)

Job summary:

You will design and development on project basis as part of product design and development team. Hold accountability for professional software development to meet business requirements. Expecting to demonstrate best practice in software development. You must be able to write unit tests and automated tests. You must be able to pick up new languages and technologies quickly, be a strong team player, and rapidly adapt to changing business

Qualification:

 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related.
 • Ability to work as a team, flexible, proactive, focus on objectives with high standard and quality
 • Good communication, analytical and problem-solving skills

Specific Qualifications:

 • Experienced in Java (J2SE or J2EE)
 • Good knowledge in following skills:
 • Design Pattern, UML and Object-oriented Programming
 • Web-based Application Development and Web Service
 • XML, XML schema, JSON, Web Service technology
 • Spring MVC, Spring Framework, ORM Framework
 • Application server such as WebSphere, JBoss, Apache Tomcat
 • Database or NoSQL

Advantage Qualifications:

 • Familiarity with Agile, Scrum, Continuous Integration, and Continuous Delivery
 • Throughout understanding of enterprise level in designing and implementing application
 • Experienced in Scripting skills in common languages (Shell Script, Powershell)

    Ascend Group Co., Ltd.
    AIA Capital Center Building, 18th -19th, 32nd Floor,
     89 Ratchadaphisek Road,
     Dindaeng, Bangkok  10400


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Ascend Group Co., Ltd.
https://www.ascendcorp.com/
About Ascend Group Ascend Group comprises of online businesses with presence across 6 countries in Southeast Asia. We are passionate talents with a dream to redefine the paradigm of businesses and living by our mission of creating opportunities for all through world-class digital platforms and services.  We operate several businesses under many recognizable brands on the market that includes: Fintech / E - Payment   TrueMoney Ascend Nano   E - Commerce / E - Procurement   WeLoveShopping WeMall GoodChoiz.com Pantavanij Ascend Travel Fulfillment   Aden   Digital Enablers   TrueIDC Egg Digital   Come join us to make a difference to millions of lives in Thailand and  the region  through the power of digital transformation !   Apply now for the opportunity to be proud in having a truly meaningful and rewarding career that awaits you .   Benefits:   Five - day work week Flexible working hours Life insurance Medical insurance Performance bonus Provident Fund
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที