งาน โฆษณา สื่อ ใน เชียงใหม่ 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: CM-2109
Social Media Customer Service Officer (Bangkok or Chiang Mai Branch)

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
- ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตอบคำถาม แนะนำบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแก่ลูกค้าผ่านทาง Social Media เช่น Facebook, Twitter และกระทู้ต่างๆ (ใช้การพิมพ์เป็นหลักในการสื่อสาร) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- เขียนบทความ หรือข้อความ (Content หรือ Post) ที่ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการผ่านทาง Social Media เช่น Facebook, Instagram
- รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านทาง Social Media
- ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อแก้ปัญหาหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้สินค้า และบริการผ่านช่องทาง Social Media
- จัดทำรายงานข้อมูลการบริการลูกค้าเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน
- ติดตามกระแสข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของบริษัท ซึ่งไปปรากฏใน Social Media เช่น Pantip forum, Facebook page, Twitter, Webboard เป็นต้น
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์ หรืออื่น ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะทางด้านการเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (มีผลคะแนน TOEIC 650)
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต และ Facebook ได้ดี
- สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา นำเสนอสินค้าหรือการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
- หากมีหลักฐานการอบรม หรือมีประสบการณ์ ด้านการนำเสนอสินค้าหรือการบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้


เปิดรับที่ : สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพ : อาคารโมบิคอม 2 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี ตรงข้ามตึก Empire Tower)
สาขาที่เชียงใหม่ : เลขที่ 53 ถนนชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ทำงานที่บ้านได้

Innovative Marketing Communication Co., Ltd.
Innovative Marketing Communication Limited, a digital agency and consulting firm, has been set up to provide the service of social media consulting, design, development and website management. We are the one stop service to promote the public relation activity for client organization via social media. Currently, Innovative Marketing Communication Limited has been working to serve many of leading industries such as airlines, hotel and government organization. บริษัท อินโนเวทีฟ มาร์เกตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจ ออกแบบ พัฒนา ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ และดูแลบริหารสื่อSocial Media เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการลูกค้า และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลขององค์กรต่างๆ ปัจจุบันบริษัท อินโนเวทีฟ มาร์เกตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบสื่อ Social Media ขององค์กรชั้นนำต่างๆ เช่น สายการบิน ธนาคาร โรงแรม และ ภาคราชการต่างๆ เป็นต้น www.imcthai.com  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที