Jobs in Chiang Mai 381 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
09 April 2019
Job ID: CM-1576
Technology Support (Chiang Mai, Thailand)/เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยี ประจำโครงการ LIFT International จังหวัดเชียงใหม่

Technology Support

 • Chiang Mai, Thailand

Job Description
The candidate will be responsible for supporting all technology systems used by LIFT International. This covers both break/fix and proactive work and you will be trained and assisted where required by our experienced ICT manager.

 • Ensure all technology systems are fit for purpose and use best practice
 • Monitor and manage all hardware, software and technology systems and as required, repair, update and upgrade them
 • Provide ICT troubleshooting and training services to both LIFT International staff and other partner organisations, ensuring problems are remedied in a timely manner
 • Keep detailed records of all system’s configuration and be responsible to document policy and procedure ensuring these remain up-to-date
 • Assist with setting Information, Communication, Technology (ICT) goals to meet overall organisational goals
 • Ensure information security is maintained
 • Design and implement hardware and software solutions to solve challenges faced by both LIFT International and our partners
 • Demonstrate our organisational values to a high standard

Qualifications & Experience

 • It is preferred that a candidate will have a minimum of 5 years ICT experience within the commercial sector, government agency, human rights agency or another relevant role. Ideal experience to include:
 • Windows server and workstation hardware and software
 • ICT helpdesk, customer support and training
 • System design and implementation
 • Technical project management
 • Detailed documentation writing
 • Procuring hardware and software
 • A university degree in a relevant field would be an added advantage
 • Strong verbal communication and writing skills
 • Be fluent in written and spoken Thai to a proficient level. Must also be able to communicate to an intermediate level in English

Skills & Attributes

 • Willing to learn
 • Attention to detail
 • Patient and work well under stress
 • Positive attitude and a team player
 • Demonstrate initiative
 • Willing acceptance of responsibility
 • Customer service approach

Application
To apply for this position please email your CV and cover letter before 31st March 2019. Expected start date 03 June 2019 or otherwise negotiated.

เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีทั้งหมดขององค์กรลิฟท์ อินเตอร์แนชั่นแนล ซึ่งจะครอบคลุมถึงการปรับปรุงแก้ไขระบบและการทำงานเชิงรุก ท่านจะได้รับการฝึกอบรมและการช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดการ ICT

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเทคโนโลยีทั้งหมดนั้นเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์และใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • ตรวจสอบและจัดการระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีทั้งหมดตามที่ต้องการ ซ่อมแซม อัปเดตและอัปเกรด
 • ตรวจสอบและจัดการระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีทั้งหมดและซ่อมแซม อัปเดตและอัปเกรด
 • เก็บบันทึกรายละเอียดการกำหนดค่าของระบบทั้งหมดและรับผิดชอบนโยบายเอกสารและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจุบัน
 • ช่วยเหลือในการกำหนดเป้าหมายข้อมูลการสื่อสารเทคโนโลยี (ICT) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดขององค์กรมีความปลอดภัย
 • ออกแบบและใช้งานโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายที่ต้องเผชิญกับทั้ง องค์กรลิฟท์ อินเตอร์แนชั่นแนล และพันธมิตรของเรา
 • แสดงให้เห็นถึงค่านิยมองค์กรให้มีมาตรฐานสูง

คุณสมบัติและประสบการณ์

 • ผู้สมัครควรมีประสบการณ์ในงานด้าน ICT อย่างน้อย 5 ปี ในภาคการค้า หน่วยงานราชการ หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือบทบาทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ได้แก่;
 • เซิร์ฟเวอร์ Windows และเวิร์กสเตชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • ฝ่ายช่วยเหลือด้าน ICT สนับสนุนพันธมิตรและการฝึกอบรม
 • การออกแบบและการนำระบบไปใช้
 • การจัดการโครงการทางเทคนิค
 • การเขียนเอกสารโดยละเอียด
 • จัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • การศึกษาระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารและการเขียนที่ดี
 • พูดและเขียนภาษาไทยได้คล่องและจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

ทักษะและคุณสมบัติ

 • มีความสนใจและอยากเรียนรู้
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • มีความอดทนและสามารถทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน
 • มีทัศนคติที่ดีและทำงานเป็นทีมได้
 • แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม
 • เต็มใจที่จะรับผิดชอบงานทีได้รับมอบหมาย
 • มีใจรักในการให้บริการ

สมัครงาน

หากต้องการสมัครตำแหน่งนี้โปรดส่งประวัติและจดหมายสมัครงาน ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2562 เริ่มงานได้วันที่ 3 มิถุนายน 2562 หรือแล้วแต่ตกลง


Job Details:

Family Connection Foundation
Is this your company? Claim it now!