งาน ไอที ใน เชียงใหม่ 12 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: CM-2104
Senior Software Engineering Leader / Project Manager

Responsibilities

 • Create & manage project plans
 • Define project schedules, allocate resources and monitor progress
 • Monitors production and quality
 • Identifies and resolves issues and risks
 • Reports on project progress, offers viable solutions and opportunities as they arise
 • Ensures deadlines are met by facilitating resource planning, organizing, and prioritizing
 • Manages all documentation
 • Work multiple projects simultaneously
 • Reporting on projects and portfolios
 • Facilitates communication and negotiation within and across the project team(s)

Qualifications

 • Minimum 3 years of experience in IT project management
 • High level of Japanese language skill
 • High level of English language skill
 • Bachelor's Degree in a computer related field or equivalent. Advanced degree preferred
 • Thorough understanding of software development process and programming fundamentals is a plus
 • Outstanding analytical skills with attention to detail
 • Outstanding documentation, organization, time management, and problem-solving skills

Job Benefits 

 • Bonus
 • Aetna (Health insurance)
 • Aetna (Dental insurance)
 • Business trip

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Tradition Brokers (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที