กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 มกราคม 2563
รหัสงาน: CM-2288
Business Analyst

-ดำเนินการวิเคราะห์ด้านการใช้กระบวนการสารสนเทศและข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

-ให้คำปรึกษาด้านการใช้สารสนเทศและข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ

-จัดทำขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้ดีขึ้น

-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำให้มั่นใจว่ากระบวนการที่ได้รับการออกแบบนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายทางธุรกิจ และ กระบวนการนั้นๆจะต้องมีวิธีวัดความสำเร็จ


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันชีวิต

Heng Leasing Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที