กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 กันยายน 2562
รหัสงาน: CM-1986
Finance and Insurance Specialist (Chaing Mai Base)

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Major in Marketing or Finance is preferable

 • Preferrable Local People

Special Skill Require:

 • Good communication skills and interpersonal relation

 • Able to interact well with all levels or peoples

 • Autos, Non life insurance, securities, Finance, Hire Purchase and Banking

 • Sales Experience is an advantage

 • Proficiency in computer literate especially in Microsoft Officer

Major responsibility

 • Training of deals sales staffs on financial products

 • Monitoring and maintaining BMW Leasing presence at dealership, including PoS materials, dealer campaigns and dealer advertising

 • Quoting customer finance and insurance products to meet their requirements and assist in the sales closing processes

 • Collecting customer’s information as required for credit Assessment and forward to Company

 • Advising Customer of credit Assessment result and negotiate new terms and conditions (if any)

 • Following the prospective and cash customers.

 • Preparing contract documentation for customers

  • Hire Purchase or Lease contract

  • Guarantor contract

  • Hire Purchase confirmation of car registration

  • Car acceptance by customer

  • Welcome letter and Pay-in Slip

  • Cover sheet that has details of required documents of customers and guarantor for closing floorplan or settlement process

 • Executing of documents and receipt of down payment

 • Forwarding complete contract documents to Company

 • Ensuring close relationship with dealer and their sales teams

 • Attending dealers’ sales meeting and providing finance and insurance inputs

 • Generating weekly and monitor report

 • Assisting contact and communicate to customer as required

 • Attending sales or products training as required

 • Understanding the concept of penetration and be able to communicate with dealer principals

 • Responsible for assigned target of insurance business

 • Responsible for any target or task that may be assigned in the future


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจยานยนต์
 • สถานที่ทำงาน:
  เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

BMW (Thailand) Company Limited
    BMW Leasing (Thailand) Co., Ltd.   BMW Leasing (Thailand) Co., Ltd. was established in Thailand in 2001 and today we offer dealers, corporate and private customers customized financial services revolving around automobiles: innovative financing and leasing, insurance products tailored to suit the needs of motor vehicle and motorcycle drive owners, to the management of large vehicle fleets. BMW Leasing (Thailand) Co., Ltd. is a business division of the BMW Group, is a globally active financial services company. Around the whole world, around 4,200 employees in 54 countries are engaged in offering a particularly flexible, fast and extensive service. Today, BMW Group Financial Services is one of the world’s leading financial services companies. The focus of all these activities is customer satisfaction and already making a substantial contribution to acquiring and retaining customers and consequently enhancing the performance of the entire BMW Group. The newly delivered BMW or MINI is either leased or financed via Financial Services. Financial Services customers change their vehicles more often, equip them with more extras, and are loyal to the brand for longer periods of time. In future, BMW Group Financial Services will also play an important role in accessing new target groups and distribution channels for the BMW Group. This will mainly entail the exploitation of market potential in the area of used car financing and direct financing via the Internet. The aim is to offer customers the appropriate vehicle through comprehensive financial services product range designed for any situation - on a lifelong basis.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที