งาน ใน พระนครศรีอยุธยา 134 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 มกราคม 2563
รหัสงาน: AY-3006
Production Engineer /วิศวกรฝ่ายผลิต

1.Control and Improve Production process.
2.Control quality products.
3.Control production planing.
4.Control production laser cut.
5.Other Job as assign.


รายละเอียดงาน:

MMC TOOLS (THAILAND) CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที