งาน ใน พระนครศรีอยุธยา 88 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
06 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: AY-4031
Operational Excellence Manager (Engineer)
  • Manage major projects to drive improvement in process metrics, targeted financial benefits, and achieve company goals.
  • Provides project leadership, mentors Operational Excellence team members, and provides training such as Dairy and Beverage Technology, TQM, Lean and Six Sigma concepts , etc.
  • Responsible for leading the change process by working closely with the Department Head and the rest of the Site Leadership Team.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่ายานพาหนะ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Talent Asia Co., Ltd.
Talent Asia is the executive search and consulting firm founded by a group of professionals who have the long experience in Recruitment, Marketing, Sales, and Financial Services. We know how the business runs and what management is looking for at the individual replacement position. We believe that putting the right man on the right job at the right time is the key critical success factor for every organization around the world. In order to achieve that, understanding in our clients’ business and their business requirements are prominent and inevitable, even before start searching a single candidate. This requires the real professional team who actively listen to their needs and turn that into a quality action plan.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที