กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: AY-4410
R & D Manager 1 Position
สถานที่ปฏิบัติงาน  : ตำบลสามบัณฑิต  อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดงาน
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตลาด
 • หาข้อมูลวัตถุดิบใหม่ๆเพ่อนำมาใช้พัฒนาผลิตตภัณฑ์
 • จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ทุกชนิดที่ผลิตโดยละเอียด
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยวิธี วิเคราะห์และทดสอบที่น่าเชื่อถือ
 • ติดต่ประสานงานราชการได้ เช่น กรมปศุสัตว์
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา FoodSci , Food Tech, Food Engineer,Bio Tech or related field
 • มีประสบการณ์ ด้านวิจัยและพัฒนาอาหารไลน์เปียกอย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการผลิต หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลในภาชนะบรรจุปิดสนิท หรือ Can Petfood หรือ Pet Treat &Snack
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือ ภาษาที่ 2 หรือ 3 ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการนำเสนอ
 • เคยอบรม ISO 90001 , GMP , HACCP
 • มีความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

Contact : Khun Nisa, Khun Thira

Human Resources

Greatest Pet Care Company Limited.

Mobile. 081-8307177

Tel. 02-215-7500 # 701,702

http://www.gcap.co.th


รายละเอียดงาน:

Greatest Pet Care Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที