งาน ธุรการ ทรัพยากรบุคคล ใน พระนครศรีอยุธยา 16 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
06 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: AY-2776
Human Resources Officer

Location : Ayudhaya

Qualifications:

 • Bachelor's degree or higher. Oversea graduated are welcome.
 • At least 3 years experience in HR functions ( Recruit, Employee relation, General affairs, etc. ) from Electronics Manufacturing industry
 • Fair knowledge of Thai Labour Law
 • Possess excellent communication, good leadership and interpersonal skill as well as self motivation and good team work
 • Able to work under high pressure
 • Good command of spoken and written English
 • Computer proficiency (Microsoft Word, Excel and Power point)

Responsibilities:

 • Leading all recruitment activities, screening resume, select potential candidates to fill vacancies position
 • Performance appraisal for employment confirmation
 • Orientation for new hired employees and maintain employees record
 • Handle and support HR related activities, and other HR projects from both local and global assignments
 • Other special projects as assigned by Manager

The Human Resources Department 

Benchmark Electronics (Thailand) Public Company Limited

Ayudhaya  Address : 94 Moo 1, Hi Tech Industrial Estate, Banlane, Bang Pa-In, Ayudhaya 13160

Tel. (035) 276-300 ext. 2010 Fax : ( 035 ) 276-399  

Korat Address : 109 Moo 4, Chaimongkol, Muang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima 30000

Tel. (044) 233-800  ext. 3418  Fax: ( 044 ) 216-559

Website: www.bench.com


รายละเอียดงาน:

Benchmark Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.
Benchmark Electronics (Thailand) PCL. is Thailand’s leading Electronics Manufacturing Service Company specializing in surface mount technology ( SMT ) printed circuit board and complete product assembly. We are looking for young, energetic and high caliber persons to join our team as to support our current business growth in the global market. Benchmark Electronics is proud to be named as one of the Top 100 Companies in the greater Houston area in the May 21, 2010 edition of the Houston Chronicle. Join us and become a part of a global team of professionals dedicated to delivering value to our customers. With 20 locations in 10 countries, Benchmark Electronics is able to serve the manufacturing needs of a global market. Our Thailand facility are located in Korat and Ayudhaya.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที