งาน ขนส่ง ใน พระนครศรีอยุธยา 17 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: AY-2502
Customer Executive – Reservation/Customer Executive – Reservation

Responsibilities

 • All customer's transaction recorded and completed by end of each month
 • Ensure invoice accuracy to avoid payment delays
 • Handle the customer issues quickly and effectively, maintaining customer satisfaction levels
 • Working with other CS, Operations, CRM, KA and Sales Team members on matters pertaining to pooling activities
 • Ensure deliver services to meet customer demand by Booking process
 • Providing daily and monthly reports to customers or internal team
 • Participate and support other departments when required on customer related matters
 • Provide internal training a clear understanding of business process related to customers and internal process around transactions processing to team member
 • Other assignment and appointment from Assistant Manager, Customer Services - Thailand

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Loscam (Thailand) Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที