กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: AY-4406
Sales Executive
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการขายพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท ระบุความต้องการของตลาด และดำเนินกลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และรักษาการเติบโตของธุรกิจพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท ภายในกลุ่มของลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บรรลุยอดขายให้ได้ตามแผนในแต่ละไตรมาส/ปี
 • บรรลุเป้าหมายการเข้าพบ/ติดต่อลูกค้าให้ได้ตามแผนในแต่ละเดือน
 • สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทั้งหมดขององค์กร รวมทั้งธุรกิจสนามบินและธุรกิจระบบความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
 • พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าที่มีทั้งหมด แสวงหาลูกค้ารายใหม่ และหาโอกาสในการเริ่มดำเนินการงานขายให้ได้ตามแผน
 • สาธิต, บรรยาย และนำเสนอบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า
 • รายงานสถานะการขายและคำสั่งซื้อประจำสัปดาห์และประจำเดือน ต่อผู้จัดการฝ่ายขาย
 • ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขายในการอัพเดทข้อมูล/การวิจัยทางการตลาด
 • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขายและการบริการอย่างมืออาชีพทั้งก่อนและหลังการขาย 
 • ติดตามลูกค้าเป้าหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีลูกค้าที่ขาดหายไปจากการติดต่อ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการส่งใบเสนอราคาที่ครบถ้วนในทุกรายละเอียด และนำเสนอโซลูชันความปลอดภัยเต็มรูปแบบให้กับลูกค้าทั้งการเสนอกำลังคนและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดตามหลักเกณฑ์ขององค์กร
คุณสมบัติ
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านขาย/การตลาด ในธุรกิจการให้บริการ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานในระดับดี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
 • มีความรู้ทางธุรกิจ, ละเอียดรอบคอบ, สามารถทำงานคนเดียวและทำงานเป็นทีมได้ 
 • มนุษยสัมพันธ์ดี, ปรับตัวได้ดี, มีความใส่ใจลูกค้า และมีจริยธรรมในการทำงาน
 • มีทักษะในการนำเสนองาน, การสื่อสาร, และการเจรจาต่อรอง
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถเดินทางไปดูแลงานขายในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือได้

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจำปี, วันพักร้อน 10-15 วัน/ปี, ค่าคอมมิชชั่น

วิธีการสมัคร

 • คลิก APPLY NOW เพื่อยื่นใบสมัคร

Human Resources Department 

Guardforce Security (Thailand) Co., Ltd.

1780 Teo Hong Bangna Building, Debaratana Road, South Bangna Sub-District, Bangna, Bangkok 10260 Tel: 66(0)2 746 7000 ext.718
Website : www.guardforce.co.th

 รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Guardforce Security (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที