กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
06 กันยายน 2562
รหัสงาน: AY-2232
ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง

 

***สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังสินค้าเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา***

 

 

ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต็อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ
 • รับผิดชอบการจ่ายงานให้แผนกที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
 • บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในคลังสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
 • จัดทำแผนการส่งสินค้า ประสานงาน และบริหารการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องตามกระบวนการของบริษัท

 

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการคลังสินค้ามากกว่า 7 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ สามารถจัดการสต็อกสินค้าได้อย่างถูกต้อง
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการด้านการจัดส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการบริหารจัดการคนได้เป็นอย่างดี
 • มีไหวพริบ กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได้

 

สวัสดิการ : 

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ประกันสังคม
 • ชุดเครื่องแบบ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
 • ที่จอดรถสำหรับผู้บริหาร

 

***สามารถส่ง CV เพื่อพิจารณาได้ที่ apichoatk(a)singerthai.co.th, nattareet(a) singerthai.co.th ***


รายละเอียดงาน:

Singer Thailand Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที