งาน บริหาร ใน พระนครศรีอยุธยา 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
03 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: AY-2768
CEO/MD PET FOOD

Job Description

 • Maintain the organization’s performance Able to set clear goals and strategies for the organization
 • Risk management, cost management and able to operate according to the set goals
 • Build reputation, create value and make organizations and brands under well-known organizations and
 • Widely accepted both domestically and internationally
 • Create a team working pattern for all personnel in the organization
 • Able to read and analyze financial statements very well

Qualification

 • Male/Female age 40 years and over
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • Experience in organizational and factory structure management Capacity planning, purchasing, cost
 • Management In the animal feed business for at least 5 years
 • If you have experience in the CEO level, you will receive special consideration
 • If you have experience working in the animal feed business,snack,wet it will be an advantage
 • Can use basic computer programs And business-specific programs
 • Be creative, enthusiastic, and interested in studying information related to the business

Contact : Khun Nisa, Khun Thira

Human Resources

Greatest Pet Care Company Limited.

Mobile. 081-8307177

Tel. 02-215-7500 # 701,702


รายละเอียดงาน:

Greatest Pet Care Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที