งาน FMCG & Retail ใน พระนครศรีอยุธยา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

30 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: AY-4016
Head of Production - FMCG Food (200k++)
  • Lead and manage production site, facility, and team to ensure products have been delivered as planned and meet expected quality.
  • Lead operational excellence and QHSE.
  • Plan, manage, and control factory budget. 
  • Continuously improve productivity and margin.
  • Oversee, develop, and coach team under control.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่ายานพาหนะ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Talent Asia Co., Ltd.
Talent Asia is the executive search and consulting firm founded by a group of professionals who have the long experience in Recruitment, Marketing, Sales, and Financial Services. We know how the business runs and what management is looking for at the individual replacement position. We believe that putting the right man on the right job at the right time is the key critical success factor for every organization around the world. In order to achieve that, understanding in our clients’ business and their business requirements are prominent and inevitable, even before start searching a single candidate. This requires the real professional team who actively listen to their needs and turn that into a quality action plan.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที