งาน การตลาด PR ใน พระนครศรีอยุธยา 9 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 กันยายน 2562
รหัสงาน: AY-2273
Sales Coordinator - Industrial Product (PMFAT Ayutthaya)

Position: Sales Coordinator 
Level: Staff 1 Position
Work Location: Rojana Industrial Estate (Ayutthaya)

Qualifications:

 • Thai nationality only, age 25 - 32 years old.
 • Bachelor's Degree in Marketing, Management , Business Administration, Economic or any related field.  
 • 2-3 years working experience in Manufacturing Sales & Marketing, Sales Support, Production Control or Product Planning. 
 • Good command in English (Toeic score 500 up), be able to working closely with foreigner. 
 • Computer literacy especially MS Excel & MS PowerPoint.
 • Strong communication and negotiation, have good presentation skill is more advantage. 

Job description:

 • Received & verified purchase requisition or purchasing order via system such as oracle & SAP and etc. at least 3 years.
 • Graduated from marketing & business management and related faculty.
 • Correspondence daily contact with each sales company in thai and oversea by E-mail and telephone in term of all requirement & inquiry service and etc.
 • Cooperate with sales company of sales plan of each product until reach consensus with them smoothly.
 • Had experience in factory field , it will be advantage.
 • Make & create sales tools such as catalog, brochure in English version & premium &be sales promoter in exhibition.
 • Able to use English in good level in writing & talking.

 

** Please apply with your English resume, Photo attached and Transcript through this website or email **

Thailand Recruitment Center 
Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd.
8th Fl., Q. House Ploenjit Building, Pathumwan, Bangkok 
Tel: 02-649-0888 ext.771,770
Website: www.panasonic.com/th
Facebook: www.facebook.com/PanasonicTHcareer


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
https://www.panasonic.com/th/
Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. as Panasonic Thailand Country Headquarter provides common platform services for 20 Panasonic companies in Thailand in both sales and manufacturing line of business for almost 50 years. The global brand "Panasonic" indicates that we are one of the world largest manufacturers and distributors of Electrical & IT products driving the world. Now we are opening career opportunities in many challenging areas and eagerly awaiting any qualified and energetic candidates who have strong intention to join and share experience in the electronic industry. Our professional teams as below companies wait for you to be our part. Company's profile: www.panasonic.com/th/ Facebook: www.facebook.com/PanasonicTHcareer

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที