กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: AY-2503
Document Control Center (DCC) and Operation Admin/เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำระบบการจัดการ ISO 9001:2008 ควบคุมเอกสารทั้งภายใน/ภายนอก

2.ควบคุมและดำเนินการจัดทำ และติดตามผลการปฏิบัติงานตาม KPI รวมถึงวางแผนและติดตาม Internal Audit

3. ดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย และจัดทำบันทึกผลการปะรชุมของ QMR พร้อมทั้งติดตามแก้ไข CAR

4. งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5. Record individual operator repairing productivity into report

6. Monitor internal plant floor system

7. Record daily activity into daily status report to conclude consumption and returns

8. Record resource consumption equate to outcome

9. Control timber inventory

10. Record total pallet repaired consumable consumption daily

11. Control pallet uncompensated stock on hand

12. Control pallet dismantled outcome

13. Prepare barcode/stock control card for repairing pallet and timber inventory

14. Keep daily report document to be storage

15. Check and follow up all daily data from another depot

*** ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น.***- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ

- มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดการควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO:9001:2015

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office/OpenOffice.Org ได้ดี

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีทัศนคติดี กระตือรือร้นและปรับตัวได้เร็ว


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Loscam (Thailand) Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที