งาน อื่นๆ ใน พระนครศรีอยุธยา 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

14 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: AY-4378
Production Engineer (New Graduate Are Welcome)

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมเครื่องจักรกระบวนการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ข้าว
 • ปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ได้จากกระบวนการผลิต
 • ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการการผลิต
 • พัฒนานวัฒกรรมใหม่ๆในการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตร ไฟฟ้า แมคคาทรอนิคส์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ
 • มีความละเอียด รอบคอบ แม่นยำในการคำนวณ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการผู้ใต้บัญชา
 • สามารถประจำต่างจังหวัดได้ หากภูมิลำเนาอยู่นอกเขตพื้นที่อยุธยา บริษัทฯมีที่พักให้

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

CPTG
CP International Trading Business Group targets to be the world rice leader achieving such vision through its successful rice business model – the classic full integration strategy (from farm to table) with commitment to help farmers have a better life and more sustainable future. We also deliver high quality products; rice, agricultural products, foodstuffs, transportation services and the Inland Container Depot (ICD). The concept of food safety, business sustainability and social responsibility have been practiced and imbedded into the day-to-day operation so as to serve the need of global consumers across 7 continents 90 countries.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที