งาน วิศวกรรม ใน พระนครศรีอยุธยา 68 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: AY-2794
NPI Engineer (1 Position)

Basic Qualification :   

 • Male
 • Age 25 years up
 • Bachelor's degree in Machaning , Electrical Engineering or in related field
 • 1 year of experience with CNC program
 • Good communication skill and leadership capability
 • Proficient to use microsoft office

Job detail :   

 • Support CNC program and CNC setup
 • Support document new product
 • Control technician and 7s.
 • Start new model setup, since initial setup or modify machine by schedule installation
 • Collect and provide data mechanical setup
 • Confirm and control of CNC program(Loading, Update) include PLC program auto loader MC
 • Provide a training new technician as well as skill map and evaluation test, timely evaulation
 • Follow jobs assignment from superior

Interested person should send an application letter, Email a resume with full details of work experience, transcript and expected salary, contact telephone number together with a recent photograph via APPLY NOW

Belton Industrial (Thailand) Ltd.,

42/11-13 Moo 4  Rojana Industrial Zone 2
T.Banchang, A.U-Thai, Ayutthaya 13210
Tel: 02-5297300 Ext. 3202, 3206

Website : www.beltongrp.com


รายละเอียดงาน:

Belton Industrial (Thailand) Ltd.
http://www.beltontechnology.com
Belton Industrial (Thailand) Ltd. A recognized international leader in electronic industry, highly sophisticated manufacturing at Navanakorn Industrial Estate and operation milestone achievements. We have a high turnover per year and are Certificated ISO 9001:2000, to implementation Lean and 6-sigma project to become cost-effective

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที