งาน นักพัฒนาระบบภาษา Solidity 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

09 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-252182
Blockchain Developer – C++ / Golang / Python / Solidity
Competitive Salary + Benefits Location: Bangkok + Work From Home   Cathcart Associates is assisting a FinTech company who specialises in Digital Assets in seeking a talented Blockchain Developer to join their team. Their mission is to improve the state of their existing platform as they are currently expanding their service across Asia. 

You will be joining a team of professionals who are passionate about using technology to help the company thrive globally.   Responsibilities:

Your role is to work as part of a team to design, implement, enhance, test, document, and maintain blockchain systems to provide high impact capabilities. You will also oversee the development of smart contracts and the performance of blockchain integration with existing applications  
Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, or related Field
 • 4 years’ experience in C++, Golang, or Python
 • Strong knowledge in Ethereum, Smart Contracts, Solidity 
 • Understanding of secure technologies for security and scalability for transactions
 • Experience in AWS is advantageous  
 • Good Command of English
  This is a great opportunity for those who are looking for remote work. Interested? Apply directly or contact Ying at 02-038-5878 for more details.  

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.
http://th.cathcartassociates.com/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที