งาน นักพัฒนาระบบภาษา Solidity 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

30 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-88954
Front End Engineer

Responsibilities:

 • Understanding issues, estimating, and executing work items
 • Ensure that the deployment of our web application remains stable for all of our enterprise software customers
 • Generate the relevant specifications and documentation for the platform front end

Qualifications:

 • BA/BS in Computer Science or relevant technical subject
 • 3+ years of professional software development experience
 • Demonstrated understanding of user experience, user-centered design and responsive web design
 • Picking up functions of existing code base and improving upon them
 • Expertise in Angular 6 and C# dotnetcore
 • Expertise in JWT, SSL, mutual TLS, and secure websocket
 • Expertise in REST APIs
 • Experience working at an airline, MRO, OEM or other relevant organization in the aerospace supply chain is highly desirable
 • Keen interest in blockchain technology and its impact on the world both today and in the future
 • Experience integrating blockchain functions into a frontend application
 • Understanding of blockchain x509 certificate security

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล
 • สถานที่ทำงาน:
  กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Fame Placement Co., Ltd.
https://fameplacement.com