งาน ที่ปรึกษาไอที 284 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

06 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-236495
Machine Learning Engineer – Work with NLP project!

Location: Bangkok (Near MRT)

Salary: 40,000 THB - 70,000 THB with Benefits!

 

The Company

Cathcart Associates is helping a software house that uses state of the art technology to create AI solutions. They’re providing solutions by applying innovation of AI, Deep Learning, and Algorithm for clients to improve their business and product development.  

You will have a chance to work closely with the Co-Founder to research and develop AI/ML to deal with NLP projects.

This Role:

 • Do the research and develop AI/ML with NLP projects to deal with a large amount of complex text from news, social media, and documents
 • Work with Product Development and Software Development to deploy AI/ML models on the cloud using AWS
 • Work closely with Co-Founder to get requirements and understand what client’s need to achieve the solutions and working process
 • Perform to design and develop using TensorFlow, Keras, Numpy, Scikit-Learn, and Pandas

 

Qualifications:

 • Bachelor’s or master’s degree in Computer science, Information Technology Statistics, Mathematics or related field
 • TensorFlow, Keras, Numpy, Scikit-Learn, and Pandas and Deep Learning Projects with proven experience with Python and R development languages
 • Experience in TensorFlow, Keras, Scikit-Learn, Numpy, and Pandas
 • Experience in NLP project is a plus
 • Passionate and eager to learn new things
 • Good interpersonal skills for coordinating across teams

 

An exciting opportunity that will help you build your knowledge in AI, ML, and DL skills with an experienced and talented team. Please do not hesitate to apply or contact: K. Thankamon (Book) at Cathcart Associates on 02-038-5878 for further information.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.
http://th.cathcartassociates.com/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที