งาน ไอทีซัพพอร์ต 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-150953
Technical Consultant - IT Solution

Responsibilities:

 • Create document for design network and system follow project assignment 
 • Configuration and setup equipment follow design and customer requirement
 • Manage and checking vendor who onsite to wiring cable, install equipment
 • Install equipment follow design and testing
 • Report and inform status to leader and Sale
 • Support client's problem

Qualifications:

 • Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Business Computer or related fields
 • 6 years experience for implementing / troubleshooting in Networking, Infrastructure or Security filed also Network design and configuration
 • Knowledge about Windows server, Networking fundamentals, Virtualization, and Security
 • Good command of spoken and written English
 • Proactive thinking with a "can do" attitude
 • Strong problem solving. Service mind, and able to under pressure
 • Good interpersonal skill and be able to coordinate with other teams and clients
 • Having certificate CCENT, CCNA Security, CCNP Security, CCIE Security (Cisco Certificate), GIAC, CISSP, CISM, NISM, Comp TIA Security, CSPM would be advantage

 

Timesconsult Co., Ltd.

1 Empire Tower, 47th floor, unit 4703,

South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

Tel: 02 686 1293

www.timesconsult.com / www.askheadhunter.com


รายละเอียดงาน:

Timesconsult Co., Ltd.
www.timesconsult.com

TIMESCONSULT is an executive search firm with offices in Malaysia (KL & Penang), Singapore & Thailand (Bangkok). We are currently working with Thailand Multinational and SMEs to place qualified staff into their organization

At TIMESCONSULT, we actualise results for each client through a systematic, accurate and proven methodology. We pride ourselves on our highly passionate and experienced team of recruitment consultants who have in­depth knowledge of relevant industries and extensive contacts spread through vast networks.

We can assist you to effectively take care of all the aspects of the hiring process, so that you see only qualified candidates with real potentials at interviews. Being ever mindful of individual needs and requirements, we ensure the success of both the candidate and your organization.

 

HOW TO APPLY ?
Interested candidate, please send your resume/ CV thru [email protected] OR click APPLY NOW.