งาน ผู้ดูแลฐานข้อมูล 208 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-156343
Full Stack Developer (PHP, Golang)

Job Descriptions

 • Develop websites using both front-end and back-end programming languages
 • Work with product owners to create software solutions
 • Create high quality websites to support high concurrent users
 • Work as a team to improve development standards
 • Research to improve front end technologies and practices

Qualifications

 • At least Bachelor's degree or higher in Computer Science, Engineering, Information Technology or any related field
 • Proven software development experience in PHP
 • Experienced in developing web applications using Laravel framework
 • Knowledge or experience in Go will be a plus
 • Good knowledge of relational databases, version control tools, and web services
 • Experienced in common third-party APIs (Google, Facebook etc)
 • Good communication skills (good command in English will be an advantage!)
 • Positive attitude, self-discipline and high commitment to work
 • Able to work flexible shifts and extended long hours

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Garena Online (Thailand) Co., Ltd.
Sea is an internet platform company. We focus on Greater Southeast Asia, a region that includes Indonesia, Taiwan, Vietnam, Thailand, the Philippines, Malaysia and Singapore. Founded in 2009, Sea’s mission is to better the lives of the consumers and small businesses of our region with technology. We have selected the name ‘Sea’ for three reasons: It is inspired by our roots in Greater Southeast Asia, which is home to over 585 million people. Our name evokes our region’s geography of islands and shorelines and reflects our mission of ‘connecting the dots’ for our users. Finally, a simple, short, and humble name like Sea perfectly captures our core values, including our passion to explore new territories and embrace new challenges. We operate three industry-leading platforms across digital entertainment, eCommerce and digital financial services. Our Garena digital entertainment platform is the largest online game ecosystem in our region by revenues and operates in all seven markets. It offers consumers and global game developers a unique combination of localized game operations, payments, eSports events, video streaming, content sharing, user chat, and online forums Shopee is one of our region’s fastest growing eCommerce marketplaces, with operations across all seven markets and a mobile-centric approach. It empowers small businesses and buyers by offering a safe and trusted shopping environment, supported by integrated payment and third-party logistics capabilities. Shopee has achieved over US$ 3.0 billion of annualized GMV achieved less than two years after launching in 2015. AirPay, our digital financial services platform, provides e-wallet services to consumers via the AirPay mobile App and to small businesses through the AirPay counter application. This has scaled to become one of the largest e-wallet service providers in our region by gross transaction volume, bringing about greater convenience for customers, efficiency for merchants, and broad financial inclusion for a large number of historically unbanked consumers. Our three platforms share substantial common capabilities across talent, technology development, marketing, and infrastructure, creating a true multi-platform company, Sea. Sea has a global group of investors from over 10 countries, including several of our region’s most respected sovereign funds and business families and a distinguished group of international partners from Asia, North America, and Europe.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที