งาน ดูแลเว็บไซต์ SEO 76 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-156222
Data Analyst

Responsibilities:

 • Work as onsite representatives to our client as data specialist in partner with client data teams
 • Interpret data, analyze results using statistical techniques and provide ongoing reports
 • Explore and analyze data sets with tools like Excel
 • Visualize data insights and communicate your findings to client & teamwork
 • Develop and implement databases, data collection systems, data analytics and other strategies that optimize statistical efficiency and quality
 • Acquire data from primary or secondary data sources and maintain databases/data systems
 • Identify, analyze, and interpret trends or patterns in complex data sets
 • Filter and “clean” data by reviewing computer reports, printouts, and performance indicators to locate and correct code problems
 • Work with management to prioritize business and information needs
 • Locate and define new improvement opportunities

Qualifications:

 • Experience in Digital media & marketing with 2-3 years experience in Google ad, SEM, FB ad, etc. with tracking tools utilization is at advantage
 • Bachelor’s Degree or higher in Mathematics, Computer Science, Statistics, Economics, Marketing, or Business Administration are favorable
 • Advanced excel skill
 • Deep data analysis angles: Be able to do data cross tabulation analysis, data grouping
 • Identifying patterns and trends in data sets
 • Ability to write comprehensive reports: Be able to do present data and key findings in report with easy to understand presentation (Power Point format)
 • Experience in data models and reporting packages
 • Ability to analyze large data sets
 • Strong verbal and written communication skills
 • An analytical mind and inclination for problem-solving
 • Strong logical thinking
 • Attention to details

If you are a team-work oriented, open-minded, hardworking, proactive, hands-on, well handle with pressure, and diligence, please send a comprehensive resume detailing education, work experience with expected salary, contact phone number, reference, and a recent photo 

K. Manasrin Na Ranong

Hakuhodo (Bangkok) Co., Ltd
16th Floor, Tonson Tower,

900 Ploenchit Road, Lumpini

Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Tel: 02-257-0533

%MCEPASTEBIN%


รายละเอียดงาน:

Hakuhodo (Bangkok) Co., Ltd.
http://www.hakuhodobangkok.com
Hakuhodo (Bangkok) Co., Ltd is a leading Japanese Advertising Agency. We are specializing in creating high impact advertising campaign for fast moving consumer goods by integrating every aspect upon key strategic insights and powerful effective creativity into both above and below the line. Due to our expansion, we invite qualified candidates to be a part of our professional team environment as;

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที