งาน ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค 107 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

14 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-153670
Infrastructure Delivery Manager
Responsibilities
 • Ensuring customer satisfaction and maintaining relationships.
 • Ensuring a timely response and resolution of service related support cases in cooperation with the associated external parties.
 • Managing escalations and incident reports, and providing solutions to prevent new occurrence.
 • Proactively working and coordinating with relevant stakeholders to deliver efficient services.
 • Defining the global and local standards associated with project and release delivery.
 • Managing the CMDB and licensing for all Infrastructure servers.
 • Supervising and enforcing CPI processes.
 • Managing security requirements according to group and industry best practices.
 • Collaborating with project managers, architects, and service delivery managers to setup or harmonize standards, policies, and procedures.
 • Developing and creating a wide-range of documentation, such as presentations, technical designs, functional specifications, and system requirements.
 • Managing contracts, fixed fees, and T&M for the projects, and, running operations along with the Project Management team.
Qualifications
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Computer Engineering, Computer Science, or a related field.
 • Experience managing IT teams of at least 5 people for 3+ years.
 • Understanding of IT support and maintenance environments (incidents, problems, changes, etc.).
 • Solid organizational skills, analytical skills, and multi-tasking skills.
 • Excellent communication skills - interpersonal, oral, and written (English).
 • ITIL certification is a plus.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที