งาน ผู้ควบคุมโครงการด้านไอที 346 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-156367
Software Developer

Responsibilities:

 • Conduct analysis, architectural, design, coding and testing.
 • Produce detailed specifications
 • Troubleshoot, test, and maintain the core product software and databases to ensure strong optimization and functionality
 • Contribute to all phases of the development life cycle
 • Follow industry best practices
 • Develop and deploy new features to facilitate related procedures and tools if necessary

 

Qualifications:

 • Bachelor or Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or a related filed
 • Having experience in startup business is preferable.
 • Proven software development experience in PHP , Java , Go or others 
 • Experience in common third-party APIs (Google, Facebook,Ebay etc)
 • Passion for best design and coding practices
 • A desire to initiate and develop new ideas

 

 

Talent Acquisition  

The Siam Cement PCL.,


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันชีวิต

The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
https://www.scg.com/landing/index_en.html
SCG as a leading business conglomerate in the ASEAN region, SCG has carried out business in line with the sustainable development approach under corporate governance principles for 100 years. SCG was established in 1913 to produce cement, a main building material for infrastructure which was vital to the nation’s development at that time  Since its founding, SCG has grown and expand into a diversified group of operations encompassing  three core  business units: SCG Cement-Building Materials, SCG Chemicals and SCG Paper. Chemicals, Paper.  SCG and its subsidiaries for fiscal year 2012, which showed Revenue from Sales of 407,601 Million Baht (US$13,115 Million) SCG has pledged its commitment to ongoing business, creating innovative products, services, process, and business models to create higher value and address the needs of all concerned parties. SCG continually rejuvenates itself to sustain business leadership in the ASEAN region, while being internationally competitive. SCG has also received national and international prestigious awards and recognition in various areas. This enhances SCG’s competitiveness in the global market. Further, SCG is dedicated to contributing to sustain growth and development of every community where we operates. We are now seeking for professionals who are dynamic and initiative to join with us.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที