งาน โมบาย และการสื่อสารไร้สาย 100 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-156306
Android Developer

Qualifications:

 • สามารถพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนแฟลตฟอร์มของ Android ด้วยภาษา Java และ Kotlin
 • สามารถพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับระบบอื่นด้วย Web API (REST)
 • สามารถพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบด้วย Design Pattern (MVVM, MVP)
 • เข้าใจแนวคิดของ Design Thinking, Agile/Scrum, DevSecOps, Test Driven
 • ชอบการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้คิดต่างได้
 • มีความสามารถในการเรียนรู้ได้และแก้ปัญหาได้รวดเร็ว                                                                     
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Computer Science หรือ Computer Engineering หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่านและเขียนได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว 1-4 ปี

Responsibilities:

 • ออกแบบ, พัฒนาและบำรุงรักษาโมบายแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารจัดการโค้ดภายใต้ระบบจัดการโค้ด เช่น Git ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • บริหารจัดการชิ้นงานภายใต้ระบบจัดการกระบวนการซอฟต์แวร์ เช่น Azure DevOps, App Center
 • แก้ปัญหาและจัดการปัญหาที่เชื่อมโยง Issue ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ทันเวลา
 • เข้าใจและปฏิบัติงานตามกระบวนการของ SDLC/Water Fall และ Agile/Scrum ได้
 • เข้าใจและปฏิบัติงานตามขั้นตอนของ DevSecOps CI/CD ที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง
 • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย (Security) ของโค้ดที่เขียนขึ้นมา

For more information about EMCS Thai:

Qualified candidates please submit your resumes stating present and expected salary & package details via APPLY NOW                                

48/21 Ratchadaphisek Rd,             
Khwaeng Samsen Nok, Khet Huai Khwang,            
Bangkok 10310            
Tel : 02-011-8600 #700  http://www.emcsthai.com   


รายละเอียดงาน:

EMCS Thai Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที