งาน ผู้ตรวจสอบไอที 78 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-149544
Senior Internal Auditor / Internal Auditor/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส

Job Descriptions:

 • Provide relevant information and document in work papers , review the documents and process have internal control improvement initiatives and evaluated policies ,procedures ,systems
 • Prepared and desire audit working paper to assure that result and supporting document is correct and reliable, testing to ensure control effectiveness
 • Review/analyze operational processes ,identify risks, evaluate information and provide constructive recommendations to further improve and optimize the efficiency
 • Monitor and improve all operation’s processes with recommendation and action plan.
 • Prepare draft internal audit report     

 Qualifications:

 • Male or female with age 25 years old up
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance, IT or related fields
 • Minimum 2 years experiences Internal Audit field
 • Knowledge of Microsoft Office
 • Good analytical skills
 • Multi-tasked, service-minded and able to work well under pressure
 • Ability to travel up-country for branch audit

Interested candidates are invited to applying person or send application with full resume of career-to-date, indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to 

Human Resources Department

Thonburi Healthcare Group Public Company Limited

 34/1 Itsaraphap Road, Ban Chang Lo sub-district, Bangkok Noi district, Bangkok 10700

 Contact,  096-798-1777

 Website : www.thg.co.th


รายละเอียดงาน:

Thonburi Healthcare Group Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที