งาน ไอที 2,703 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-181086
Software Engineer (PLC and PLS)

Roles & Responsibilities:

 • Compile of customized facilities software (PLC and PLS)
 • Software commissioning national and international
 • Service support to the customer
 • Documentation of facilities software

 Requirements: 

 • Bachelor’s degree or higher of Electrical /Instrumental /Computer Engineering, Computer Science, or Information Technology
 • Experience with process control systems (PCS)
 • Able to be programming as well commissioning is an advantage
 • Experience in programming of the different PLC such Siemens S7, Rockwell PLC5 and Control Logix
 • Prior experience in working in multinational teams is preferred
 • Proficiency in English

Interested applicants please click “APPLY NOW” 

Human Resources Department Krones - Thailand 

39th Floor, Interlink Tower 1858/138 Bangna-Trad Rd. Bangna Bangkok 10260  

For more information please visit http://www.krones.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Krones (Thailand) Co., Ltd.
KRONES - world market leader within food and beverage machinery industry – designs, develops, manufactures and installs both machines and complete filling and packaging lines in a multinational environment, its main customers being multination breweries and beverage producers, pharmaceutical and cosmetics industries. We are in seeking for highly talented individuals who are committed to drive and satisfy the needs of our customers.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที