งาน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 130 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-147111
Data Reporting Analyst

JOB SUMMARY

This position is responsible for developing report to serve users from various departments Responsible for creating and producing forecasts, reports, ad hoc requests, dashboards, etc. in order to provide insights to determine reconcile report, operational impact, trends, and opportunities.

 

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- Conduct data analysis in support of a variety of analytic solutions
- Capture, develop, and document data definitions, business rules, and data quality requirements
- Integrate data from multiple sources to produce requested or required data elements
- Create and produce forecasts, reports, ad hoc requests, dashboards, etc.
- Interpret data, analyze results, and provide insights to determine operational impact, trends, and    opportunities
- Develop reports and deliverables for management and communicate with all levels of stakeholders
- Identify and define data quality improvements
- Create and maintain report forms and formats, information dashboards, data generators, canned reports and other end-user information portals or resources
- Ensure compliance with deliverable reporting requirements by performing quality data audits and analysis
- May create specifications for reports based on business requests

 


REQUIRED QUALIFICATIONS

Skills/Abilities and Knowledge

 • Ability to read, write, speak and understand English
 • Ability to prioritize and organize effectively
 • Ability to work independently, as well as in a collaborative and dynamic team environment
 • Ability to analyze and interpret data
 • Ability to quickly identify business problems/opportunities
 • Ability to communicate orally and in writing in a clear and straightforward manner
 • Ability to document, prepare and present data-driven presentations
 • Excellent knowledge of SQL

Requirement 

 • Bachelor’s degree in IT or related field
 • 1+ years of Data analysis and reporting or related experience

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Central JD Fintech Co., Ltd.
Central JD Fintech is a joint venture between the largest retailer from Thailand and  JD Finance, one of China ’ s leading fintech companies.  JD Finance was e stablished in late 2013 and  spun off from JD . com to become an independent entity in June 2017 .  The company has 10 major business lines :  supply chain finance, consumer finance, crowd funding, wealth management, payments, insurance, securities, rural finance, financial technology and an international business line .  As of June 30, 2017, JD Finance has served more than 500,000 corporate clients and 150 million individual consumers .  JD Finance leverages its big data and industry - leading technology to provide comprehensive and modularized services to various financial institutions and help the industry to increase revenues, improve efficiency and reduce costs .

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที