งาน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 77 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

10 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-229925
Data Analyst/นักวิเคราะห์ข้อมูล
Duties & Responsibilities   • Work with business users and other IT team to plan, design, architect and/ or build BI solutions for the corporate • Create both functional and technical document related to BI solutions • Assume accountability on delivering one or more projects at a time • Develop and maintain business data warehouse • Support business users’ ad-hoc data request, also provide advice to business users regarding how to design appropriate condition to answer to business requirement • Provide training to users as assigned     Qualification   • Male or female, age between 27-35 • Degree in IT, Computer Science, Computer Engineering or equivalent • 3-5 years of work experience in data preparation, data analytics, data warehouse, BI, data visualization, data mining, Big data or related field • Good knowledge in ETL technologies • Strong in Database administration and programming, esp. T-SQL & Stored procedure • Experience in TM1 and/ or SAP BPC is preferred • Have good analytical and problem solving skills • Being able to train end-users • Good command in English  

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

Golden Land Property Development Public Limited Company
Golden Land Property Development PLC is one of the leading real estate company listed on the Stock Exchange of Thailand. We are currently developing high-end award winning condominiums, luxury housing estates, grade A office buildings, and five star hotel projects in Bangkok.  We are looking for highly motivated and result oriented individual to join our team.  We invite you to become a team member in sharing our vision of building a real estate team that will set the Benchmark for Property Excellence.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที