งาน ใน เชียงใหม่ 65 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: CM-2047
Supervisor (Core Operations)

As our Nike Store Coach, your mission will be to create an environment that will provide a premium consumer and employee experience and implementing/executing programmes to drive business results.

Responsibilities

 • Manage all daily activities in a specific area of the store, including selling and service
 • Lead, coach, drive and inspire associates within a designated area
 • Execute and maintain visual merchandising and selling floor standards
 • Communicate promotional event information to maximise the results of each event
 • Identify issues and opportunities based on selling and customer feedback
 • Assist the Store Manager in delivering a premium consumer and employee experience

Qualifications

 • A Bachelor's Degree and 3 years’ retail experience or 4 years’ retail experience in lieu of a degree
 • A minimum of 1 year’s management experience
 • Demonstrable experience in retail management, including experience in coaching and mentoring people
 • Ability to communicate in English
 • Ability to use retail business systems and Microsoft Office
 • Ability to work weekends, evenings and holidays as needed

รายละเอียดงาน:

Nike (Thailand) Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที