งาน ใน เชียงใหม่ 96 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
23 มกราคม 2563
รหัสงาน: CM-2290
CAD DESIGNER : CHIANG MAI, THAILAND

We are currently looking for a motivated, reliable organized cad designer for our Chiangmai office

Key Responsibilities

  • Creating jewelry 3D design using Matrix and Rhino

Specification Skills

  • Good command of English communication.
  • Highly skilled in  Matrix and Rhino
  • Experienced in jewellery cad design

If you belive your profile matches our requirements please send us your CV  in  English only 

Our office is located at Unit 101, 10th  Floor, Kad Suan Kaew, Huay Kaew Road, T.Suthep

A.Muang  Chiangmai 50200  Thailand 

Tel: 053-217172


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

Vivienne Westwood Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที