งาน ใน ระยอง 356 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
01 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: RY-10882
Assistant Area Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการพื้นที่พ่นสี/คลังสินค้า
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ช่วยผู้จัดการพื้นที่ควบคุมการผลิตแผนกพ่นสี และคลังสินค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • ช่วยผู้จัดการพื้นที่ จัดเตรียมความพร้อม กำลังคน เครื่องจักรและอุปกรร์สำหรับการผลิต
 • จัดทำมาตฐานการทำงาน ตรวจสอบ แนะนำพนักงานให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการผลิต
 • ควบคุม การรับจ่ายสินค้า รายงานข้อมูลสถานะสินค้าในคลังสินค้าให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บข้อมูล รายงานการผลิตให้ฝ่ายบริหาร
 • งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม/สาขาโลจิสติก หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอุตสหกรรมการผลิต/โลจิสติก หือทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการเป็นผู้นำ ,สื่อสารในองค์กร ,การควบคุมอารมณ์, การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการอ่าน,เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001:2015 

สวัสดิการ

 • ชุดยูนิฟอร์ม  - เบี้ยขยัน  - ค่าตำแหน่ง  - ค่าทักษะ  -เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • ปรับค่าแรงประจำปี  - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (08.00 - 17.00 น.)

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

Piakrayong Off Road Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที