งาน วิศวกรรม ใน ระยอง 159 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: RY-10543
Maintenance & Utility Manager (52591)

Salary : 50,000  -  60,000 THB
    
Industry : Manufacturing
    
Location :  Eastern Seaboard
    
Work Type : Mon - Sat 08.30 AM - 17.30 PM   Saturday working (Twice per a month)
    
Job descriptions

 • Responsible for maintenance of Machine that above production machine
 • Responsible for maintenance of Facility and Utility like all of company's equipment
 • Responsible for maintenance and manage mold process
 • Devising maintenance best practices, contributing to overall plant uptime and increased productivity
 • Conducting detailed analyses of problems, and providing management with full maintenance reports
 • Devising methods and processes to increase overall machinery capacity
 • Conducting all maintenance activities in accordance with company health, safety and environmental policies
 • Preventive & Breakdown Maintenance Machines

General qualifications

 • Male only, 35~45 years old
 • Khowledge of OEE, IATF, MTBF, MTTR
 • Have experience of maintenance management in Automotive field
 • Experience of maintenance of Facility and Utility like all of company's equipment
 • Have experience of maintenance(Mold,Plastic injection)
 • Able to manage maintenance process
 • Bachelor or Master’s Degree in Mechanical or Electrical Engineering, Industrial Engineering or related fields

Benefit package

 • BONUS (4-5 months)
 • Dental Insurance
 • Free Shuttle BUS
 • Housing Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Insurance
 • OT payments
 • Performance BONUS
 • Transportation Allowance
 • Travel Allowance
 • Others

 

Contact (ติดต่อ)

Ms. Rungarun K.
Time: 8.30 am-5.30pm
Office Number: 038-111256 Ext.103
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
https://www.reeracoen.co.th/th/info
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที