กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

08 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: RY-10964
Purchase Staff (55441)
Salary : 25,000  -  30,000 THB
    
Industry : Manufacturing
    
Location : Eastern Seaboard  (Rayong)
    
Work Type : Mon - Fri 08.00 AM - 17.00 PM  
    
Job Descriptions
 • Send Forecast and Purchase order to Vender
 • Follow up part delivery on time
 • Follow up confirm PO from Vendor
 • Update delivery check
 • Check shortage everyday
 • Follow up pull in delivery from Vendor
 • Issue PO Manual , stock shortage
 • Check INV. Oversea ( part , price and project )
 • For Oversea Vendor request BOI Clearance
 • Request MP set new part Master"
General qualifications
 • Female age 23~30 years old
 • Bachelor or higher in any fields
 • Experience as Purchase
 • Can use Microsoft Office (Word, Excel)
 • Advantage: Japanese N5 up
Benefit package
 • Company bus
 • Bonus (Ave 3month + 20K)
 • Provide Company car
 • Car Maintenance
 • Living Allowance and more


Contact (ติดต่อ)

Ms. Rungarun K.
Time: 8.30 am-5.30pm
Office Number: 038-111256 Ext.103
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล
 • สถานที่ทำงาน:
  ระยอง, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
https://www.reeracoen.co.th/th/info
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที