กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 กันยายน 2562
รหัสงาน: RY-6279
Marketing Communication Intern

 

Job description:

 • Assist to draft, translate, distribute and monitor the clipping of press releases.
 • Prepare specific media material, eg. Q&A, media briefing book, fact sheet, bylined article
 • Support employee communications by leveraging existing articles of communications vehicles and tools, eg. internal newsletter, internal magazines
 • Support and coordinate local activities (eg. new facilities opening ceremony, townhall meeting) 
 • Support the contents of location intranet, internet pages and company information sharing platform ‘ConNext’ remain up to date
 • Ensure all materials produced by location following the branding guidelines

Qualification

 • Student in bachelor or master degree program, majoring in English, Mass Communication or Journalism is preferable.
 • Good written and spoken English communication skill.
 • Computer skills (MS Outlook, Word, PowerPoint and Excel), knowledge of design software desirable.
 • Can work for 4 months.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน

Continental Automotive (Thailand) Co., Ltd.
Urgent Required!! Continental Automotive Co., Ltd. Is leading international automotive supplier of electronics and mechatronic. As development partner within the automobile industry, we manufacturer a comprehensive spectrum of products relating to the drive train, engine management electronics and fuel injection. Continental is now setting up a new high-tech manufacturing plant in Thailand to manufacture Diesel Common Rail Systems. Base in Amata City Rayong

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที