กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 กันยายน 2562
รหัสงาน: RY-6278
Civil Engineer / วิศวกรโยธา (ทำงานประจำที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 3-5 ปี ในงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
 • สามารถเขียนแบบ Auto Cad, ถอดแบบ และประมาณราคาได้

หน้าที่และรายละเอียด

 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพงาน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
 • ออกแบบคำนวณโครงสร้าง และถอดปริมาณก่อสร้าง
 • ลงนามรับรองรายการคำนวณ และควบคุมงาน
 •  

  บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด(มหาชน)

  สำนักงานใหญ่กรุงเทพ : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  สาขาระยอง    : 65/14-15 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
  โทร 0 2263 1010 # 159 หรือ 091 949 0000 กด 5, 2 # 159
  website : www.estarpcl.com


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพ

  Eastern Star Real Estate Public Company Limited
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที