งาน ขนส่ง ใน ระยอง 20 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

08 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: RY-10957
Marketing Officer 1 Position/เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Check the tyres inCompany stock with MES System
 • Record and Analyse PO. from USA Customer 
 • Manage to control Loading plan with another Marketing colleague 
 • Check and Tracking tyre produce date
 • Make an AMS form for warehouse (Loading details sheet)
 • Manage in sales system for order packing date
 • Assistant with Sales for UAS Customer Business
 • Check and tracking Export documents from forwarder (From D, C/O, Form AI)
 • Check and confirm Export Declaration with another supplier
 • Make a billing for in an OA system (Transportation fees)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด
 • ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • มีทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • สถานที่ทำงาน:
  ระยอง, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Huayi Group (Thailand) Co.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที