กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

30 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: RY-10861
Cook ประจำโรงแรม (ประจำ วังจันทร์ จังหวัดระยอง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและบริหารความเรียบร้อยและจัดระเบียบภายในครัว
 • คิดสูตรอาหาร และออกแบบเมนูใหม่ๆ
 • วางแผนและคำนวณราคาของวัตถุดิบ เมนู และรายรับ-รายจ่ายโดยรวม
 • ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
 • วางแผนการทำงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร

คุณสมบัติ

 • อายุ : 28 ปี ขึ้นไป
 • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษา : วุฒิ ปวช,ปวส สาขาที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
 • ประสบการณ์ทั้งหมดอย่างน้อย : 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

 • มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลิคภาพดี อัธยาศัยดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • พื้นฐานทำอาหารไทยเป็นหลัก

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ระยอง, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Energy Complex Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที