งาน Technology ใน ระยอง 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: RY-7099
Engineers who will serve as production line managers/Mass production technology developers

Please come to our booth of JAPAN JOB FAIR 2019 at NIPPON HAKU BANGKOK 2019

Date : August 30th ~ September 1st, 2019

Time : 11:00 ~ 20:00

Place : Royal Paragon Hall, 5th FL

รอยัลพารากอนฮอลล์, ชั้น 5, สยามพารากอน 

991/1 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร,  

10330 ไทย

Position
Spiber (Thailand) Ltd. Inc. recently announced plans to construct a mass production plant at the Eastern Seaboard Industrial Estate in Thailand. The new plant will allow for large-scale protein fermentation and purification operations, and will also serve as a model for the commercialization of structural protein materials and for the development of other licensed plants in the future. Spiber (Thailand) Ltd. is seeking engineers with a passion for sustainability who are interested in driving growth in Thailand. Specifically, we are looking for individuals capable of contributing to the following projects:

 • Launching a commercial plant, with the objective of enabling the mass production and stable supply of structural proteins
 • Determining optimal conditions for fermentation and purification processes used in the mass production of structural proteins
 • Managing production line operators
 • Sharing technology and knowhow regarding structural protein production with other licensed plants

Location: Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong), Thailand

Number of positions: 5

Start period: November to March, 2019

Job experience

 • More than 3 years experience in the fermentation, food, chemical, or pharmaceutical industries as a production line engineer or as a mass production technology developer
 • Language Skills
 • Thai: Native level
 • English: business conversational level (TOEIC examination score is over 740); and / or Japanese business con ability to understand work manuals

Academic requirement: None

Other requirements

Desirable qualities:

 • A person who can deliver our company culture and the right image together
 • Ability to work under pressure and in a reactive environment with constant change
 • A sense of engagement and responsibility towards Spiber’s projects
 • The ability to commit to the team's mission over individual interests
 • The capacity for flexibility in the pursuit of maximising the team’s performance; willingness to
 • step outside individual areas of specialization
 • An appreciation for new experiences and challenges

Prefered experience (at least two or more):

 • Knowledge, skills, or experience in the field of biotechnology (gene engineering, microbiology,
 • fermentation, or proteins)
 • Knowledge, skills, or experience in the field of machine engineering (plant engineering,
 • maintenance)
 • Experience related to working in a manufacturing plant using chemicals and/or organic solvents
 • and/or biology (including pharmaceutical sciences)
 • Experience related to process development or manufacturing in the food, chemicals, or
 • pharmaceutical industries for more than 3 years and/or set up the new factory (establish new
 • business)
 • Experience related systematic work (5S, 4M (work standardization), ISO9001/14001)
 • Experience educating and managing a team of more than 3 people

Required qualifications:  None

Salary:  50,000 bahts ~ 100,000 bahts / months  (0.6-1.2 million bahts / year)

Promotions: Once a year

Probation period: 3 months

Training: Successful applicants will undergo 6-12 months of training at our Japan headquarters.

How to apply: Please apply from the following Apply now

Requirement: We require following 5 documents in English or Japanese.

 1. Resume 

 2. Curriculum Vitae (CV) 

 3. Self PR material

 4. Statement of purpose  (A written description of your reason why did you decide to apply to Spiber?)

 5. A written description of your impression about Spiber's Salary system?  How do you feel about Spiber's salary system?) To decide your salary by yourselves, and your salary would be disclosed to every employees. 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

Spiber (Thailand) Ltd.
   Spiber is a Japanese biotech startup that designs structural protein materials from the molecular level, and inexpensively mass produces those materials through a microbial fermentation process. Currently, the biotech industry is mainly centered around the production of enzymes, ethanol, food products, medicines, biofuels, and the like. Bioplastics such as PLA and PHA have also been developed, which resemble petroleum-derived polymers in the sense that they require polymerization by means of a chemical process. Spiber has developed a platform technology to create a new class of biomaterials based on proteins, which are tailor-made at the molecular level to suit users’ specific needs for characteristics such as strength, elasticity, biocompatibility and so on. The range of properties that proteins can express are far broader than those of petrochemical polymers and bioplastics, by simply changing the genes that provide the code for each target protein. Spiber’s industrial material platform is forging a path to a new sector of biomaterials for a plethora of applications, including lighter, higher performance automotive or aerospace parts, apparel, implantable medical devices, and more. Spiber learns the requirements of end application manufacturers through strategic partnerships, designs suitable proteins from the molecular level, produces them through fermentation, then processes them into various forms such as fibers, resins, films, gels, sponges, and more, as needed for the end application.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที