งาน Production ใน ระยอง 23 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: RY-11013
PIE/Production Ass. Manager (1 Position)

Working Location: Rayong
Job Descriptions:

 • Responsible the daily routine of the whole manufacturing shop-floor; 
 • Implementation of the company's mission and vision, fully responsible for the shop-floor management;
 • Deployment of production plans, monitor the progress, solve the influential issues, ensure the production progress complied with production plan, immediate feedback to maintain quality, and guarantee on time shipments;
 • Overall control of the production progress, on time report the latest situation to uppermanagement;
 • Work with other departments, to solve all down-time issues;
 • Maintain the operation smoothness, safety production;
 • Arrange the operators shift and compromise relevant personal relationship;                                                                    
 • Draft the training courses for staff, and monitor the concrete improvement;                                                                 
 • Supervise, monitor, check the subordinates working status and keep track the situation and data.
 • Supervise the PIE Engineer's daily routine.

Requirements:

 • Bachelor degree holder or equivalent;
 • Solid experience in PIE techniques,
 • Familiar with household manufacturing, enthusiastic and aggressive;
 • At least 5-year solid managerial experience;
 • Comprehensive knowledge in ISO9000 system, Lean production and ERP operations;             
 • Solving Engineering and Production problems, strong communication skills
 • Capable to listen and speak Chinese will be an advantage;
 • Pre-Job training will be arranged in PRC, consequently stationed in Thailand;
 • Age between 28-45

Fringe Benefit:

 • Work 6 days per week
 • Annual Leave

รายละเอียดงาน:

Top Link Industrial (Thailand) Co., Ltd.
Top Link Industrial Company was founded in 1989, and is one of the leading electric powered tool manufacturers in Hong Kong and expanding to Thailand. We focus on manufacturing both corded (AC) and cordless (DC) powered tools, incorporating the latest trends and technologies. Since 2000, we have been accredited with ISO9001 certification, demonstrating the strong quality management philosophies employed at Top Link.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที