งาน บริการด้านการแพทย์ ใน ระยอง 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

02 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: RY-7730
Regulatory Affair Manager
Currently Spring Professional Recruitment is seeking for the talent candidate who specialize in Regulatory Affair Management for manufacturing. Our client is one of the international manufacturing with fast growing business. The successful candidate will have the opportunity to working closely with international regional team.
Responsibilities
                This candidate will lead regulatory affair management within manufacturing. Candidate also need to consult relate team (logistic, export and import etc) for RA management and concern issues
 • Coordinate with Thai FDA to maintain relate license
 • Lead Regulation Affair Management in behalf of Thailand manufacturing
 • Contact and Coordinate with regional team to working together and make sure that all license and database following global policy
 • Consult all relate departments in term of RA and legal issues
 • Inform and make sure that all process are rely on legal and global policy
 • Handle all any special project which relate to RA job
 • Present and Monitoring all report to Director (Oversea)
 • Handle ACTD and ACTR documents
Qualification
 • Graduated from Pharmaceutical (Bachelor's) 
 • At least 4 years experienced in Regulatory Affair in Pharmaceutical or Lifesciences business
 • Experienced in manufacturing is a plus
 • Very good English communication skill
 • Able to working standalone and manager make a decision for difficult situation

Please contact directly to Khun Jidapa at 02-6251940 for further confidential information.

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  ระยอง, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Spring Professional Recruitment (Thailand) Limited
https://www.springasia.com
Spring Professional is an international firm specialising in information technology, engineering and property & construction recruitment across the Asia region. We bring great people to great organisations, with our focus being exclusively on the recruitment of middle to senior level management and specialists. We develop trusted relationships with our partners, sharing market intelligence and recruitment advice to help you understand and respond to Asia’s ever-changing and fast paced labour markets. Whether you’re a company looking for full-time or contract team members or an individual looking to make the next career move, the team at Spring will work with you to provide a seamless and high value service ensuring that your expectations are fully managed at all stages of the process. Spring Professional is a wholly-owned subsidiary of Adecco, the world’s largest human resource solutions organisation, headquartered in Zurich, Switzerland With more than 20 years' experience, we globally place over 12,000 people annually into contract, temporary and full-time positions.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที